Ergen Danışmanlığı

Ergen Danışmanlığı

Büyüme sürecinde duygusal, zihinsel veya davranışsal sorunlar yaşayan çocuk ve ergenlerle bire bir yürütülen danışmanlık hizmetidir. Bu hizmette söz konusu sorunların altında yatan psikolojik rahatsızlıklara odaklanılır. Süreçte, ebeveynlerle de iş birliği yapılır ve düzenli görüşmeler yoluyla ebeveynlerin bilinçlenmelerine yardımcı olunur.

Çocukta veya ergende ortaya çıkan problemler, çocuğun/ergenin yardım çağrısı olarak düşünülür. Çocuğun veya ergenin yaşadığı problem, 'Bir sıkıntım var, bunu kendi başıma çözemiyorum, desteğinize ihtiyacım var, yolunda gitmeyen bir şeyler var, bana yardım edin' çağrısıdır.

Çocukla veya ergenle bire bir yürütülen danışmanlık hizmetlerinde probleme yönelik çalışıldığı gibi, çocuğun veya ergenin sosyal ve duygusal açıdan güçlenebilmesi, gelişimsel becerilerini arttırabilmesi, yaşına ve gelişim özelliklerine uygun olarak yaşadığı sorunların üstesinden gelebilmesi ve ailesiyle ve arkadaşlarıyla sağlıklı ve besleyici ilişkiler kurabilmesi amaçlanır.

Çocukluk ve ergenlik dönemi, bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimin hızla devam ettiği dönemlerdir. Çocukluk ve ergenlik döneminde ortaya çıkan sorunlara hemen müdahale edilmesi, çocuğun veya ergenin gelişim sürecinde tıkanıklıklar oluşmasını engelleyebileceği gibi, gelişimin arzulanan çerçevede sürekliliğini sağlar.

Bir sorun uzun süre çözülemediğinde, çocuğun veya ergenin tüm gelişim alanları bu sorundan olumsuz bir şekilde etkilenir ve diğer gelişim alanlarında da farklı sorunlar oluşur. Sorunlar büyümeden yapılabilecek erken müdahale, hem çözüm sürecinin kısalmasında hem de başka sorunların oluşumunun önlenmesinde belirleyici rol oynar.

Çocuğa veya ergene yönelik danışmanlık hizmetlerinin en önemli yararlarından biri, ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek ve kişiliğin oluşumunu olumsuz etkileyebilecek problemlerin zamanında ve büyümeden çözülebilmesine ve krizlerle baş ederek atlatılabilmesine imkan sağlamasıdır.